Mobila pulverdoserare

jauheannostelija mobiili 100

siirrettävä annostelija saarioinen

Jauhetekniikkas mobila pulverdoserare har utvecklats för process- och livsmedelsindustrin och för automatisering av doseringsprocesser som tidigare utförts för hand. Apparaturen är utrustad med hjul så att den enkelt kan förflyttas.

Med enheten kan på förhand uppvägda pulver transporteras eller så kan den utrustas med uppvägningsutrustning och med en kontrollenhet för dosering.

Fluidi™-utrustningen och doserarens geometri garanterar ett säkert utförande för alla pulver.

Tack vare doserarens bottendel och Jauhetekniikkas innovativa Fluidi™-teknologi för stödseparering, vars utformning bygger på vår stora kunskap inom pulverhantering, kan doseraren mycket väl tillämpas såväl på lätt flytande som på väldigt välvningsbenägna torra pulver.

Anslut och dosera

Apparaturen levereras kalibrerad och testad, så att aktiveringen sker smidigt.

Egenskaper:

  • Doseringsbehållarens volym och doseringskapacitet dimensioneras från fall till fall.
  • Byggmaterial: kolstål eller rostfritt stål
  • Skruvtransportörens nivåvinkel 0-90°
  • Stödnivå för ergonomisk tömning av småsäckar
  • Nedgångslucka och dammborttagningsarm i behållarens lock
  • Fungerar som volymdoserare eller som uppvägd dosering
  • Fluidiseringsapparaturen och behållarens utformning säkrar en störningsfri dosering av pulvret som uppfyller ATEX- och arbetssäkerhetsbestämmelser
  • Kan tillämpas på dosering av alla torra pulver

Tilläggsinformation

Produktbilder

jauheannostelija mobiili 100siirrettävä annostelija saarioinen